OTA YHTEYTTÄ

Théa Nordic filial i Finland
Rantakatu 3 LH 10
04440 Järvenpää

Puh: 0400 887 330
info@thea-nordic.com

Lääkeinfo

Kerro aina lääkärille tai hammaslääkärille, jos havaitset haittavaikutuksia. Lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, onko hoitoa tarpeen muuttaa haittavaikutuksen takia. He voivat myös tarkistaa potilastietosi, mikä auttaa haittavaikutuksen arvioimisessa.

Mikäli sinulla on lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä tai valituksia tuotteista tai haluat ilmoittaa haittatapahtumista/haittavaikutuksista suoraan Théa Nordicille, pyydämme käyttämään alla olevia yhteystietoja:

s-posti: medical.info.finland@pharmalex.com tai safety@thea-nordic.com

Puh: 040 351 3114

Haittavaikutuksista voi ilmoittaa myös suoraan Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimealle:

http://www.fimea.fi/haittavaikutusilmoitukset

Henkilötietojesi käsittely valmistevirhe- ja haittavaikutusilmoitusten prosessoinnin yhteydessä: lue lisää.

Kundservice för FI:

Du bör alltid informera din läkare eller tandläkare om du har biverkningar. Din läkare eller tandläkare kan avgöra om biverkningen innebär att din behandling behöver ändras. De kan också ge information från din patientjournal, vilket är användbart för att utvärdera din biverkning.

Om du har medicinska frågor eller klagomål på produkter eller önskar rapportera negativa händelser/biverkningar direkt till Théa Nordic vänligen använd uppgifterna nedan

e-post: medical.info.finland@pharmalex.com eller safety@thea-nordic.com

Tel: 040 351 3114

Negativa biverkningar, kan även rapporteras direkt till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea: