OTA YHTEYTTÄ

Théa Nordic filial i Finland
Wärtsilänkatu 61, 04440 Järvenpää

Puh: 0400 887 330
info@thea-nordic.com

Lääkeinfo

Kerro aina lääkärille tai hammaslääkärille, jos havaitset haittavaikutuksia. Lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, onko hoitoa tarpeen muuttaa haittavaikutuksen takia. He voivat myös tarkistaa potilastietosi, mikä auttaa haittavaikutuksen arvioimisessa.

Mikäli sinulla on lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä tai valituksia tuotteista tai haluat ilmoittaa haittatapahtumista/haittavaikutuksista suoraan Théa Nordicille, pyydämme käyttämään alla olevia yhteystietoja:

s-posti: medical.info@dra.fi tai safety@thea-nordic.com

Puh: 040 351 3114

Haittavaikutuksista voi ilmoittaa myös suoraan Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimealle:

http://www.fimea.fi/haittavaikutusilmoitukset

Henkilötietojesi käsittely valmistevirhe- ja haittavaikutusilmoitusten prosessoinnin yhteydessä

Théa Nordic kerää ja käsittelee luottamuksellisesti henkilökohtaisia tietojasi kuten sukunimesi, etunimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä antamasi selostuksen ja informaation kyseisestä valmistevirheestä tai haittavaikutuksesta. Tämä koskee myös vastaustasi mahdollisiin ilmoitusta koskeviin lisäkysymyksiin. Näiden tietojen kerääminen ja käsittely perustuu lääkeyrityksiä koskevien lakien mukaiseen velvollisuuteen raportoida ja käsitellä valmistevirhe- ja haittavaikutusilmoitukset. Tietoja tullaan säilyttämään kunnes kymmenen vuotta on kulunut kyseisen valmisteen myyntiluvan päättymisestä. Tiedot ovat saatavilla vain Théa Nordicin toimitusjohtajalla, IT-vastaavalla ja henkilökunnalla, jotka käsittelevät näitä ilmoituksia. Osana laillisia velvoitteita anonyymisoituja tietoja tullaan välittämään Laboratoires Théan pääkonttorin lääketurva- ja laadunvalvontayksiköille sekä toimivaltaisille viranomaisille Euroopan talousyhteisöön kuuluvissa maissa.

Euroopan 26. huhtikuuta 2016 päivitetyn tietosuojalain (GDPR) mukaan sinulla on oikeus saada tietää yrityksen hallussa olevat ja sinua koskevia tiedot ja oikaista niitä. Jos haluat käyttää henkilötietojasi koskevaa oikeuttasi, ota yhteyttä safety.nordic@theapharma.com

Kundservice för FI:

Du bör alltid informera din läkare eller tandläkare om du har biverkningar. Din läkare eller tandläkare kan avgöra om biverkningen innebär att din behandling behöver ändras. De kan också ge information från din patientjournal, vilket är användbart för att utvärdera din biverkning.

Om du har medicinska frågor eller klagomål på produkter eller önskar rapportera negativa händelser/biverkningar direkt till Théa Nordic vänligen använd uppgifterna nedan

e-post: medical.info@dra.fi eller safety@thea-nordic.com

Tel: 040 351 3114

Negativa biverkningar, kan även rapporteras direkt till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea:

http://www.fimea.fi/anmalan_av_lakemedelsbiverkningar