MITEN
SILMÄ

OIREILEE

KUIVASILMÄISYYDEN OIREET

OIREET OVAT AJOITTAISIA TAI JATKUVIA

Kuivasilmäisyys voidaan jakaa oireiden perusteella neljään kategoriaan. Lievimmillään oireina on ajoittaista silmien väsymistä ja punoitusta. Olosuhteet vaikuttavat oireiden voimakkuuteen. Luomireunan Meibomin rauhasten toiminta voi olla häiriintynyttä, jolloin niiden erittämät silmää voitelevat lipdit saattavat paksuuntua.

Seuraavalla tasolla epämukavuuden tunne silmissä lisääntyy. Oireita esiintyy myös ilman olosuhteiden aiheuttamaa laukaisevaa tekijää. Silmän pinnalla voi esiintyä karstaa, punoitus on vähäistä. Luomireunan Meibomin rauhasten erite voi edelleen paksuuntua ja rauhaset voivat tukkeutua.

Kuivasilmäisyyden vaikeutuessa tasolle kolme, epämukavuus on jo selvästi haittaavaa, näkökyky voi heiketä. Silmä punoittaa ja sarveiskalvolle saattaa ilmaantua pintavaurioita. Luomireunan rauhaset voivat tukkeutua ja tulehtua.

Vaikeimmillaan kuivasilmäisyys heikentää toimintakykyä jatkuvasti. Silmä punoittaa voimakkaasti ja sarveiskalvoon voi tulla haavaumia. Luomireunat voivat jopa arpeutua.

Lipidipuutoksessa kuivat silmät tavallisesti vuotavat ja tuntuvat polttelevilta. Lisäksi silmäluomet ja silmäluomenreunat voivat olla turvonneet, karstaiset, ärtyneet ja punaiset. Monella lipidipuutoksesta kärsivällä kuivasilmäisellä on myös blefariitti (luomireunan tulehdus).

TUTUSTU HOITOVAIHTOEHTOIHIN

Lievä ja keskivaikea kuivasilmäisyys: HYABAK

Keskivaikea ja vaikea kuivasilmäisyys: THEALOZ DUO

Vaikea ja erittäin vaikea kuivasilmäisyys: THEALOZ DUO GEL

Silmäluomien hygienia: BLEPHA-tuoteperhe

LÄHTEET

Kivelä, Tero. Kuivasilmäisyys. Lääkärin käsikirja, www.terveysportti. Kustannus Oy Duodecim 2020. Haettu 28.8.2020.

Seppänen, Matti. Kuivasilmäisyyden hoito. Lääkärikirja Duodecim 2018.
www.terveyskirjasto.fi. Haettu 28.8.2020.